FAVINHA

FAVINHA

ALGEMEEN


  • soms ook batibatra, fava orelha of timborana genoemd;
  • zeer duurzaam hout;
  • prachtige beige-goudgele kleur, met af en toe bruine aders;

EIGENSCHAPPEN


Herkomst
Favinha is de commerciële naam voor de botanische soort Enterolobium schomburgkii. Het komt uit Brazilië en Frans Guyana. 

Uitzicht
De favinhaboom wordt gemiddeld 30 tot 40 meter hoog. De stam kan een diameter tot 180cm hebben. 

Kleur en tekening
Het soms bruin geaderde kernhout is prachtig goudgeel. De structuur van het hout heeft rechte tot onregelmatig gekruisde draad en is soms golvend. 
Het smalle spinthout heeft een diepe crèmekleur. 

Duurzaamheid
Het kernhout is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse I). 

Droging en vochtgehalte
Favinha droogt traag met risico op scheuren of vervormingen.

Bewerking
Favinha is gemakkelijk bewerkbaar, zowel machinaal als met de hand, indien rechtdradig.

Afwerking
De afwerking van favinha is gemakkelijk.

Professionele info


Favinha
Gemiddelde volumieke massa* +/- 830 kg/m³
Radiale krimp 4%
Tangentiële krimp 9%
Werken 14%
Buigsterkte 115 N/mm²
Elasticiteitsmodulus 17090 N/mm²
Druksterkte (evenwijdig met de vezel) 66 N/mm²
Schuifsterkte 14 N/mm²
Hardheid (Janka) – Kops 7210N
Hardheid (Janka) – Langs 6530N

* bij houtvochtgehalte van 12 procent

Bron: woodworkerssource.com, houtdatabase.nl

GERELATEERDE PRODUCTEN

Scroll to Top