ECOLOGIE

KRINGLOOP VAN HOUT

Hout doorloopt 2 constante kringlopen.
De CO² kringloop, waarbij CO² wordt vastgehouden in hout gedurende de groei van de bomen. Deze CO² komt weer vrij op het moment dat het hout wordt afgebroken  of wordt verbrand. Diezelfde CO² wordt daarop weer beschikbaar voor jonge bomen, die zo kunnen groeien en nieuw hout vormen.

Daarnaast wordt het hout ook gerecycleerd. De CO² blijft hierbij in het hout en komt dus niet terug vrij in de lucht. 
Hout kan na gebruik in constructie of meubelhout bijvoorbeeld nog prima dienen als grondstof voor de plaatindustrie, en nadien als biomassa voor energie (waarbij we terug in de CO² kringloop komen).  In de toekomst zullen hier alleen maar extra mogelijkheden ontstaan. 

10 TROEVEN

Hout als bouwmateriaal heeft een aantal unieke ecologische eigenschappen. Zo is het de enige ruim voorradige hernieuwbare grondstof. Bovendien kan hout CO2 vastzetten en zo de concentratie ervan in de lucht verminderen. Dat vertraagt mee de opwarming van de aarde. Ten slotte geeft hout ook zuurstof vrij. Toch treden die natuurlijke processen in een bos pas optimaal op, als er een actief bosbeheer wordt gevoerd.

Het maatschappelijke belang van hout wordt pas écht tastbaar, als je heel de levenscyclus van hout bekijkt. En vergelijkt met andere materialen. 
Dat legt tien ecologische troeven bloot:

 1. Houtverwerking remt plattelandsvlucht
  Kleine houtverwerkende ondernemingen maken de dienst uit in de houtsector. Ze ontwikkelen hun activiteiten het liefst dicht bij de bron: het bos. Zo bindt de houtnijverheid de bevolking aan haar eigen streek.
 2. Houtwinning vervuilt minder
  In vergelijking met mijnen of petroleumputten vervuilt houtwinning veel minder dan de ontginning van andere materialen.
 3. Houttransport heeft een beperkte impact op het milieu
  De afstand tussen productie- en verwerkingsplaats van hout is meestal klein. Dat beperkt zowel het energieverbruik als de verkeersoverlast.
 4. Houtverwerking verbruikt weinig energie
  De houtverwerking heeft een laag energieverbruik. Reden? Hout ondergaat meestal geen drastisch verwerkingsproces. Voor de productie van één ton hout is tot honderdmaal minder energie nodig dan voor één ton aluminium.
 5. Houtproductie stoot minder zwavel uit
  In vergelijking met hout komt bij de productie van een stalen structuur vijf keer meer zwaveldioxide vrij (SO2) in de atmosfeer.
 6. Houtbouw vereist minder energie en water
  Houtbouw is een ‘droge’ bouwmethode met niet alleen minder waterverbruik. Ook voor het droogproces is minder energie nodig.
 7. Hout zorgt voor een gezond binnenklimaat
  Wonen in een houten huis is gezonder. Huizen met veel hout voelen ook warmer aan. Voor eenzelfde warmtegevoel ligt de temperatuur er gemiddeld twee graden lager dan in een traditioneel gebouwde woning.
 8. Hout heeft een groter isolatievermogen
  Hout isoleert veel beter dan beton, aluminium of staal.
 9. Hout is biologisch afbreekbaar
  Van alle bouwmaterialen is hout het best biologisch afbreekbaar.
 10. Hout levert geen afvalprobleem op 
  Heel wat hout kan op het einde van zijn gebruiksduur worden gerecycleerd. Wat nog overblijft kan bovendien als brandstof in energiecentrales worden gebruikt.

Bron: Woodforum.be

About The Author

Scroll to Top